Osake- ja osakasinfo

Kullo Golf Oy:n yhtiöjärjestys: Yhtiöjärjestys

Kullo Golf Oy:n osakasopas sisältää tietoa osakaseduista, osakkeen käyttötavoista, vastikemaksuista ja käytännöistä: Osakasopas 2020

Osakkaiden materiaalisalkku sisältää Kullo Golf Oy:n hallituksen kokousten yhteenvedot, yhtiökokousmateriaalit, sekä muita osakkaille kuuluvia asioita. Materiaalisalkku on tarkoitettu vain osakkaille, ja vaatii salasanan. Materiaalisalkun löydät: Kullo Golf Oy materiaalisalkku